Daily Archives: 21.10.2019

доц. д-р инж. Медиха Хамза: Икономиката има нужда от инженери и технически образовани кадри

Доц. Медиха Хамза е кандидат за общински съветник от СДС с номер 64 в бюлетната. Тя е заместник декан в Техническия университет във Варна, инженер със специалност „Електрически централи, мрежи и системи” и преподавател в катедра „Електроенергетика“ при ТУ-Варна. В двата си мандата като общински съветник е работила в комисиите по наука и образование, финанси и бюджет, но е най-тясно свързана със социалната политика на община Варна. В периода 2014 – 2015 г. е била председател на комисията по социални дейности и жилищна политика. 

– Какви са основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС?
Основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС са обвързани с качеството на живот на хората, а именно политика, обвързана с европейските ценности, отговорности и доходи. Тук говорим за вземане на политически решения и действия в насока на създаване на условия за повишаване на доходите ни, условия за координация и сътрудничество на базата на европейските ценности и отговорности.

– Какви са приоритетите в управленската програма на съветниците от СДС?
– Варна – център на образованието и науката в Североизточна България, Варна – център на социалната политика и отговорност, Варна – център на иновациите и високите технологии в Североизточна България, Варна – екологично чист зелен град, град на развитието и повишаване на доходите на гражданите, Варна – град на младежки инициативи, град на културата. Това е бъдещето на града ни.

– Госпожо Хамза, какви са най-съществените постижения на община Варна в социалната сфера.
– Социалната програма на Община Варна е пилотна за страната и непрекъснато се разширява, както по обхват на дейности, така и по кръга потребители. Всяка година се разширява обхватът на дейности, като се въвеждат нови услуги или се разширяват вече откритите услуги. Социалната програма на Община Варна достига до широк кръг от нашите съграждани не само чрез услугите, които предоставя, но и чрез възможността хората с ТЕЛК да се възползват от преференциалните условия за пътуване в обществения транспорт. Една от услугите, която е много важна за не малка част от варненци и е определяща за ежедневните им грижи за близките им, е услугата „Личен асистент“. Участието на общинските съветници от СДС за стартиране и развитие на услугите и социалната политика на Варна е определящо като социална отговорност и ангажираност.

– Какви конкретни ангажименти смятате за личен приоритет?
– Личните ми приоритети са обвързани с моята професия и социалната сфера. Смятам, че Варна трябва да стане Център на образованието за Североизточна България. Ние имаме възможността да го реализираме, защото в града ни мрежата от общински и държавни училища е силно развита. На територията на Община Варна имаме висши учебни заведения и колежи. Ако ние искаме да станем център на образованието, трябва да отчетем, че предстоят промени във висшето образование, че образованието на младото поколение се концентрира в по-големите градове, че интересът на младите хора е насочен в IT технологиите, че икономиката на държавата ни има нужда от инженерни кадри, че предприятията на територията на Варна имат нужда от кадри с техническо образование и още и още. Това, което си мисля, е, че е необходимо да се направи много добър анализ от всички заинтересовани страни като Община Варна, РУО Варна, ВУЗ и бизнеса и се изработи стратегия с конкретни действия за развитието на Варна като образователен център.

По отношение на социалната политика смятам, че разширяването на услугите, които се, е една от насоките за развитието. Друга насока е свързана със създаване на условия за по голяма социална и обществена ангажираност на потребителите на социални услуги. Тогава, когато потребителите на предоставяните социални услуги от Община Варна станат част от общественият живот на всички нас, станат инициатори на нови идеи за развитието ни, тогава ние ще сме успели да бъдем заедно в ежедневието ни на града ни.

– Какво още може да се направи за по-безпрепятствена реализация на младите хора тук и сега?
– За Варна наличието на ВУЗ и колежи предопределя в града ни да има 15000 -20000 млади хора. За Варна това значи – икономиката на града ни се определя от младите хора, развитието на образованието се определя от техните интереси, развитието на бизнеса се определя и от наличието на човешки ресурс и т.н. За управлението на града ни наличието на младите хора изисква създаването на условия и развитието на младежките инициативи, развитието на града ни в насока Варна – център на иновациите и високите технологии в Североизточна България.

Отговорностите пред Управлението на Варна трябва да бъдат свързани със създаване на условия за образованието и реализацията на младите хора, икономиката на Варна, социалната отговорност, доходите ни и европейските ценности и отговорност на всеки един от нас.

Share

Без нас, младите, с присъщата ни вяра и енергия, Варна няма бъдеще

Маргарит Павлов е кандидат за общински съветник от листата на Съюза на демократичните сили с номер 64 в бюлетината. На 30 години е, роден и израснал във Варна. Възпитаник на IV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри” с изучаване на испански език. Висшето си образование, със специалност “Защита на националната сигурност“, придобива във ВСУ „Черноризец Храбър“. Повече от десет години работи на ръководна длъжност в една от най-големите пътно-строителни фирми в страната.


През 2015 година стартира собствен бизнес и само за 4 години, с много труд и коректно отношение към партньорите, успява да увеличи пет пъти броя на транспортните средства във фирмата си.
Основни ценности за Маргарит Павлов са семейството и приятелите. Водещи принципи, за успех в израстването му като личност, са честност и доброта, устременост, постоянство и професионализъм, както и отговорност за действията си.

– Какви са основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС?

– Най-напред искам да отбележа, че поканата на СДС-Варна за номинирането ми за общински съветник от името на гражданската квота, за мен беше неочаквана. За нас, повечето младите хора, политиката е свързана с негативизъм и поради тази причина не съм се представял в тази роля. Но след обмисляне на полученото предложение, реших да приема възможността за обществена дейност в полза на моя град.

Израснах в семейство, споделящо демократичната идея. Въпреки че не съм част от организацията, не са ми чужди посланията за демократични условия на развитие, за свободен избор и конкуренция, без корупция, прозрачност и законност – необходими условия за постигане на по-висок стандарт на живот за всеки от нас.
Аз съм от тези млади хора, които искаме да останем тук и сега, при своите близки и приятели за да изградим една по-красива, чиста и просперираща Варна, в която да отгледаме децата си. Моето поколение вече има знания и натрупан опит, нямаме обвързаности със статуквото, които да ни пречат, и е време да допринесем за развитие на обществения живот в града.

Реализирането на обявените приоритети в управленската програма на СДС за стабилна средна класа с европейски доходи, без съмнение ще са полезни за всеки от нас. Няма как да сме граждани на Европа, когато възнагражденията в страната са ниски и голяма част от хората ежедневно се ограничават в разходите си. Време е да спрем да се хвалим с евтина работна ръка, защото българските работещи не заслужават това. Разбира се стандартът на живот в голяма степен зависи от националните политики за развитие на икономиката. Но все пак на местно ниво правилните условия за функционирането на малкия и среден бизнес са функция на решенията на местния парламент – общинския съвет. И аз ще се опитам да дам своя принос за подобряване на икономическия микроклимат в града.


– Какви са конкретните ангажименти и инициативи, за които настояват варненци, хората от вашия квартал, колегите в професионалната ви сфера?

– През последните години се направи много за изграждането на инфраструктурата, но все още има какво да се постигне. Наличието на чисти, поддържани училища и лечебни заведения, паркове, улици и междублокови пространства, осигуреността на спокойствие, сигурност и обществен ред и още много други условия са съществени и необходими за привличане и задържане на млади хора в града и за развитието на бизнеса. Това очакват от нас хората.
Ако ни няма нас, младите, с присъщата ни вяра и енергия за положителни промени, градът няма бъдеще. Искаме шанс за можещите, създавайки ясни правила, гарантиращи прозрачност в провеждането на конкурси и обществени поръчки. 

– В каква степен добре стикованият екип е гаранция за ефективна работа?

– Практиката учи, че лидерите са важни и значими за правилното поставяне на целите, но сам човек нищо не може да постигне. Без добър екип, обединен около реализацията на тези цели, успехите са немислими. Когато гледаме и действаме в една посока, обединени около една кауза, положителните и видими резултати ще се случат бързо. Както казва народната мъдрост: сговорна дружина, планина повдига. В тази връзка, с готовност ще бъда част от екипа на СДС за ефективна работа в комисиите на общинския съвет. 


– Какви са потребностите на съгражданите ви, които ще са основни приоритети за вас в предстоящия мандат?

– Естеството на моята работа ме среща с проблемите на варненци и местния бизнес, най-често в сферата на организацията на транспорта и инфраструктурата в града.
Варна се задъхва от големия брой автомобили, повечето от които паркирани по улиците, тротоарите и зелените площи, поради липса на достатъчно парко-места. Този проблем е най-ясно изразен в централната част на града и в близост до Морската градина. Пътната настилка във второстепенните улици и междублокови пространства е разбита. Често срещана грозна гледка са мръсните препълнени кофи за боклук. Булевард „Цар Освободител“ се е превърнал в писта за среднощни състезания на мотористи и невъобразим шум. Все по-често трудно се диша поради замърсения въздух. Не всички общински лечебни заведения имат осигурен достъп за хора с увреждания. Има още много проблеми, които чакат своето решение, и се надявам СДС да ги наложи като приоритет в дейността на община Варна.  

– Какви конкретни ангажименти смятате за личен приоритет?

– Не е необходимо да откриваме топлата вода – просто трябва да принесем добрите практиките от други страни.
Крайно време е да се изградят общински многоетажни конструкции за паркиране на автомобили, за да се освободят пътните платна в цялост само за движението на МПС и тротоарите за пешеходците.
За да е чист въздухът в града, ще предложа изграждането на зареждащи електрически станции в целия град, за да стимулираме закупуването на електрически автомобили. Подмяната на личния автопарк ще спести на варненци разходи за гориво и ще допринесе за опазване чистотата на въздуха. Много бих искал Варна да бъде водеща в поставянето на безплатни зарядни станции във всеки квартал.

Разбира се, Община Варна трябва да играе активна роля в опазването на околната среда и подобряването на трафика в града като закупи електромобили за ползване от гражданите, като таксита. Необходимо е създаване на стимули и за таксиметровите фирми, за да подменят автопарка си. Едно от решенията е обособяване на бърза лента, в която да се движат не само автобусите на градския транспорт, а и електрическите таксита. При тази организация гражданите ще пестят време в придвижването и ще се отрази положително на чистотата на въздуха в града.

Поставянето на видео наблюдение за контрол по кръстовищата ще ограничи броя на нарушителите – любители на високи скорости, ще улесни контрола на движение в „ бързата лента“ и ще е в помощ на полицията в справяне с битовата престъпност.

Може би вече е време да се работи за изграждане на подземна система за измиване на централните улици и подготовката им в зимните месеци със специален разтвор против замръзване.
Не са необходими много средства, за да променим визията на старите сгради и дори съдовете за сметосъбиране. Същите могат да бъдат изрисувани и регулярно почиствани.

По време на предизборни кампании повечето кандидати поемат ангажименти към всеки, дори такива които не могат да изпълнят и след това удобно забравят. Обещавам да не се променям, да запазя отношението и комуникацията си с хората, такива каквито са днес и да съдействам за решаването на проблемите, които варненци поставят.

Share

Сайтът използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките

Политика относно "бисквитките" ("cookies")
Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как използваме Cookies и подобни на тях файлове и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваме Cookies?
Използваме Cookies в сайта, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено.
Подобряване на сайта
Тези Cookies ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най- персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании.

Как мога да управлявам Cookies? Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране.

Различните браузъри използват различни
начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.
Колко време пазим информацията? Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на e-mail:
office@sdsvarna.net,Адрес:Варна, бул. "Княз Борис I" 46,Тел:052 600 665

Затвори