Дясното е свобода, малкият бизнес – гръбнак на икономиката

Иван Желев Желев e завършил Техникум по дървообработване във Варна, но работи като шивач повече от 25 години. Управлява шивашко ателие с няколко работника. Занаятът е необичаен, дори изчезващ. Научил го е и наследил от баща си Желю Желев. В неговото семейство симпатизират и подкрепят синята идея от много години. Баща му е един от първите членове на СДС-Варна, а днес синът е кандидат за общински съветник от листата на СДС.

– Какви са основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС?– Основното е отстояване на десните ценности, не само с мислене, но и с действия и политики. Дясното е свобода. Подобряване живота на гражданите чрез приемане и прилагане на ясни правила за всички, без корупция и без зависимости.

– Какви са приоритетите в управленската програма на съветниците от СДС?
– Приоритет в нашата политика е работеща, активна и предприемчива средна класа.Тази средна класа (към която спадам и аз) е около 20% от съгражданите ни. Малкия и среден бизнес е гръбнакът на българската икономика – чрез плащаните от тях заплати и данъци зависи добруването на много хора.

Подобряване на градската среда-изграждане на детски площадки, спортни съоражения, велоалеи, паркове и градини. Гарантираме назначенията чрез професионални конкурси, а не чрез лични и политически услуги. Масовият спорт трябва да се върне в ежедневието на българите чрез въвеждане на допълнителни часове по спорт като извънкласна дейност. Предлагаме данъчни облекчения за фирми и организации, подпомагащи масовия спорт.

– Какви са конкретните ангажименти и инициативи, за които настояват варненци , хората от вашия квартал, колегите в професионалната ви сфера?– Един от основните проблеми, касаещ и здравето на варненци, е силната запрашеност на улиците. Всеки знае как само два дни след измиване на кола тя отново се нуждае от това. Основните улици се мият. Но второстепенните страдат от прах и кал, да не говорим за дупките. За хората от квартала – проблеми с паркоместа, поддръжка на междублоковите пространства, поддръжка на детски площадки и изграждане на нови такива. 
Община Варна при половин милиард бюджет отделя 20000 лева за ин витро процедури. Решаване на проблема с камерите по кръстовищата на града- което ще допринесе за облекчаване на трафика, намаляване на ПТП и сигурноста на гражданите. Изграждане на нов плувен комплекс – сегашният е меко казано препълнен.

– В каква степен добре стикованият екип е гаранция за ефективна работа?Един екип може да работи ефективно, ако са поставени правилно взаимоотношенията между членовете му. И още –
• Ако всеки от екипа има интерес да бъде постигната крайната цел
• Ако в процеса на работа няма сблъсък на лични интереси
Практиката е показала, че екипността остава само на думи, ако тези условия не са изпълнени. 

– Какви са потребностите на съгражданите ви, които ще са основни приоритети за вас в предстоящия мандат?– Работата ми е свързана с общуване с много хора. Както знаете, имам шивашко ателие. Самочувствието на всеки човек зависи и от външния му вид. Затова хората идват при нас, за да внесат нещо ново в усещането за себе си с нова дреха или със спасена стара. Нашите клиенти са с най-различни възможности и потребности, а отношението ми към тях позволява да споделят и радости и болки. Така мога да науча повече за нуждите им. И ако имам шанса да работя за доброто на моя град, съм сигурен, че всеки, който знае това, ще бърза да сподели проблем и да потърси решение чрез мен.

Много от моите съграждани се оплакват от недостатъчните места за паркиране. След въвеждане на синята зона работещите хора в нейния обхват останаха без места за паркиране. Варненци искат да спортуват, а нямат добър достъп до спортните съоражения. Всеки път при избори кандидатите се надпреварват да представят програми, да обещават какво ще направят за хората, които ги избират. Приех поканата за участие в местните избори, защото искам чрез мен вашият глас да се чуе. Нека помогна вашите желания да се реализират по-бързо и проблемите ви да срещнат разбиране и уместни решения. Аз съм един от вас и ще си остана такъв.

– Какви конкретни ангажименти смятате за личен приоритет?– Искам да помогна на повече хора да получат възможност за ежедневен спорт. Искам средствата за ин витро процедури за варненци да се увеличат многократно. Подобряване на условията за придвижване на майки с колички и хора на инвалидни колички. Спешно изграждане на паркинги за автомобили в централната градска част.

Share

Работеща индустриална зона е сред приоритетите на СДС-Варна

Желез Железов e кандидат за общински съветник от листата на СДС-Варна, с номер 64 в интегралната бюлетина. Той е областен председател на синята партия. По образование е електроинженер. Бил е заместник- кмет на район Одесос, има зад гърба си един мандат като общински съветник. В момента е производствен директор на предприятие за производство на профили. Има солиден опит в стартиране на нови производствени мощности и оптимизиране на работещи такива.

– Какви са основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС?
– Като автентична дясна партия ние от СДС-Варна споделяме и ще отстояваме десни политики в управлението на Варна. Наша основна политическа цел е превръщането на варненци в истински европейски граждани с европейски доходи.

– Какви са приоритетите в управленската програма на съветниците от СДС?
– Конкретни приоритети в нашата управленска програма са:
На първо място, създаване на финансов и икономически структурен стълб в управлението на Варна за прогнозиране и стратегическо развитие.
Едновременно е нужно, увеличаване употребата на екологични видове транспорт, обществен и персонален, за повишаване качеството на въздуха в града.
И като продължение – изграждане на инфрастуктура под мотото „До дома на всеки варненец“ и благоустояване на вътрешнокварталните пространства и малките улици, по които минаваме ежедневно.
Всичко това ще доведе до създаване на работеща индустриална зона и увеличаване на дела на производството в икономиката на Варна.
Разбира се, нужно е да се акцентира върху младежки дейности и спорт – популяризиране значимостта на този сектор и активна подкрепа на дейности като профилактика на здравния статус на мадите и възпитаване на истински български и европейски граждани.
В градоустройствен план, следва да се насърчава разширяването на града в южна посока.
А не на последно място като приоритет е увеличаване обхвата на социалната и здравна общинска политика.

Обобщено, основна политическа цел в нашата общинска програма е добруването на варненци.

– Какви са конкретните ангажименти и инициативи, за които настояват варненци, хората от Вашия квартал, колегите в професионалната ви сфера?
– Хората, колегите, с които се срещам в ежедневието, искат прости неща – да се движат бързо, удобно и по хубави улици в града, да дишат чист въздух, децата ни да ходят в красиви и поддържани градини и училища. Очакват ангажиране на общината с действия, даващи възможност за правене на бизнес, но не само туристически и развлекателен.
Все неща изпълними, които аз напълно споделям.

– В каква степен добре стикованият екип е гаранция за ефективна работа?
– Целите, които сме си поставили, са амбициозни, каквито всъщност винаги са били, защото разполагаме с балансиран екип, специалисти със сериозна подготовка и опит, а това вече е гаранция за ефективност в работата. Относно стиковката, ако такава няма, няма и екип.

– Какви конкретни ангажименти смятате за личен приоритет?
Като човек с богат опит в производството, смятам за личен приоритет създаване на истинска работеща индустриална зона, привлекателна за сериозен и високотехнологичен бизнес.

Share

Контрол и прозрачност безкомпромисно – това не достига в общината

Веселин Василев e секретар на общинската организация на СДС-Варна. Той е магистър по публична администрация. Има зад гърба си дълъг административен опит в различни общински структури, спортен деятел с авторитет в спортната общественост. Веселин Василев е кандидат за общински съветник от листата на СДС-Варна.

– Какви са основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС?
– Преди четири години в интервю за Днес плюс поех ангажименти към варненци, че ако бъда избран за общински съветник, ще работя за определени политики и конкретни проекти. За съжаление 200 – 300 гласа не достигнаха за да бъда третият представител на СДС в Общинския съвет. Но благодарение на нашите двама съветници, които като част от мнозинството не само участваха активно във вземането на всички важни решения за мащабните проекти на Община Варна, а със своята експертиза бяха и основният двигател за тяхната реализация.
СДС е политическата партия, която има най голямата заслуга за това България днес да е член на Европейския съюз и НАТО. Сега, когато българинът вече може спокойно да пътува, да работи, да почива където си пожелае, децата му да имат свободата да учат в престижни университети, отговорността на Съюза на демократичните сили става още по тежка. Защото от нас се очаква да предложим решение на следващата задача – повишаване на жизненият стандарт на българските граждани. Европейски граждани с европейски доходи! 
От тази гледна точка, участието на СДС в управлението и на национално и на местно ниво е гаранция, че пътят на развитие на България в посока свобода, демокрация и благополучие на хората е необратим.
Листата на СДС – Варна е листа от професионалисти с доказана експертиза в различни области. Но преди всичко това са хора с авторитет в обществото, доказали се през годините със своята почтенност и морал. 

– Какви са приоритетите в управленската програма на съветниците от СДС?
– Основните приоритети на общинските съветници от СДС и в новият местен парламент ще бъдат подобряването на градската среда, стимулирането на местната икономика и местният бизнес, балансираната политика по отношение на местните данъци и такси, здравеопазване, образование, социален сектор, младежки дейности и спорт.
Варненци оценяват направеното досега. Такъв мащабен проект, като булевард „Левски” не беше за вярване, че някога може да се осъществи. Дългоочакваната синя зона заработи. Градът се развива, благоустроява се, има голям инвеститорски интерес. Но хората, особено в центъра, имат претенции и то не без основание за подобряване на сметосъбирането, за липсата на паркоместа, за чистотата на въздуха, за презастрояването и т. н  


– Какви са конкретните ангажименти и инициативи, за които настояват варненци, хората от Вашия квартал, колегите в професионалната ви сфера?
– Девизът ми и в спорта, и в живота е дисциплина, постоянство и търпение. Ако бъда избран за общински съветник, мога да обещая на моите съграждани, че ще работя безкомпромисно за подобряване на градската среда, особено в малките улички в централната част, където колите са по тротоарите, а хората слаломират межу тях и казаните за боклук. Това е изпитание за здравите, а какво да кажат хората с увреждания.
Работил съм доста години в социалната сфера, затова основен мой приоритет като общински съветник ще бъде работата в подкрепа на хората в неравностойно положение. Социалната програма на общината трябва да продължи да бъде приоритет. Има много още какво да се желае относно достъпността на средата. Социалните работници са с обидно малки възнаграждения за труда който полагат и ще внеса предложения конкретни в посока подобряване условията им на труд и финансова стабилност. 

– Какви конкретни ангажименти смятате за личен приоритет?
– Спортната инфраструктура. Изграждането на нов голям плувен комплекс е вече крайно наложително. В район Одесос, в който съм роден, израснал и формирал като личност, има подходящи места за изграждане на спортен комплекс подобен на този в район Младост. В момента се изграждат модерни спортни комплекси в Приморски, Аспарухово и във Владиславово и ще работя за осъществяването на такъв проект и в район Одесос. Във всички квартали трябва гражданите да имат възмоност да спортуват и децата им да играят в безопасност.

В Тополи, където живея от доста години, има всички условия съществуващият стадион да бъде превърнат в едно модерно съоръжение. Близостта до летището и до големия град е грехота да не се използва за изграждането на многофункционална спортна база. Има възможности, дали по проекти, дали с публично частно партньорство, но това трябва да е приоритет на местната власт.

Като стана дума за Тополи, много ми е мъчно за младите хора. Пенсионерите са устроени с хубав пенсионерски клуб, активно ползват и читалището, но за децата, за тийнеджърите няма нищо, събират се по спирките или по барчетата. Един младежки клуб, оборудван с маси за билярд, тенис маси и т.н, община Варна може да си позволи. Ще настоявам това да бъде заложено, като приоритет в бюджета за следващата година.

Във всички квартали трябва гражданите да имат възмоност да спортуват и децата им да играят в безопасност. И на края, но не на последно, а може би на първо място, мой личен приоритет ще бъде контролът. Повсеместен контрол и прозрачност за работата на общинския съветник в частност и на Общинския съвет изобщо. Защото усилията на много почтени хора могат да бъдат опропастени, заради една шепа корумпирани или зависими от корпоративни играчи. Контрол и прозрачност безкомпромисно!

Share

Във Варна трябват още места на открито за забавления на младежи и тийнейджъри

Станислав Бахчеванов е от гражданската квота в листата с кандидати за общински съветници на СДС-Варна. Той е национален селекционер по Кикбокс-Българска Конфедерация кик бокс муай тай, собственик и председател на Спортен Клуб кикбокс и муай тай “Йорк“ Варна. Работил е като началник сектор охрана и човешки ресурси в кметство Владиславово, Главен полицейски инструктор, бойно приложни техники на РДВР-ВАРНА. Завършил е Публична Администрация и мениджмънт /Спортен Мениджмънт/ ВСУ „Ч.Храбър“. Специализирал е в НСА треньор муай тай, кикбокс, 1 ДАН Кикбокс /кафяв колан/ Полицейско карате, 1 ДАН Кикбокс. Основни предизвикателства в работата му са бойно приложни техники в екстремални и кризисни ситуации, полицейско и армейско практическо и теоретично обучение, както и работа с проблемни и агресивни деца, младежи, работа с малцинства, социализиране реализация и приобщаване чрез спорт, образование и култура.

– Какви са основните политически послания на кандидатите за общински съветници от листата на СДС?
– Основа на дясното е работещата, активна, предприемчива средна класа. Тази, която в момента е сведена до 20% от обществото ни. Тя е приоритет в нашата политика като кандидати за общински съветници, както и:
– Облекчаване всички режими, които спъват предприемчивостта;
– Активиране добрите закони и премахване на дублиращите се длъжности в администрацията. Гарантиране назначенията чрез професионални конкурси, а не чрез лични и политически услуги. Издигане като национален приоритет развитието на българската икономика и увеличаването на доходите!

– Какви са приоритетите в управленската програма на съветниците от СДС?
– Непосредствената ни цел е самостоятелна група в новия състав на Общинския съвет. Това е предпоставка за стабилно дясно мнозинство, което да продължи реализацията на започнатите проекти, както и да разработва и разширява обхвата на нови инициативи. Като дясна партия СДС и занапред ще работи за облекчаване на нормативи, които спъват предприемчивостта. Общинската данъчна политика трябва да е ориентирана към облекчаване на процедурите – по-прости, по-кратки. Сериозна цел в тази посока е улесняване на достъпа на гражданите и на бизнеса до административни услуги и по електронен път. Въвеждане електронна община като средство за ограничаване възможностите за натиск върху гражданите от страна на администрацията. Намаляване и оптимизиране административния апарат.
Въвеждане на регионални програми с национално и европейско финансиране.

– Какви са конкретните ангажименти и инициативи, за които настояват варненци, хората от Вашия квартал, колегите в професионалната ви сфера?
– В града и във Владиславово сериозно стои проблемът с редовното сметосъбиране. На преден план стои въпросът с благоустрояването на междублоковите пространства и поддръжката на зелените площи. Общината изгражда нови детски площадки със съвременни материали и дизайн – хората го виждат. Но едновременно с това не са достатъчни местата за забавления на открито на юноши и тийнейджъри. Особено остро стои въпросът в „Кайсиева градина“. Затова вниманието трябва да се насочи към изграждането на спортни терени и игрища за футбол, волейбол, изобщо за масов спорт.
В града има какво да се желае по въпроса с интеграцията и социализирането на подрастващите и младежите от малцинствата. В това отношение моят дългогодишен професионален опит в областта на масовия, аматьорски и професионален спорт ми дава увереност, че един от най-добрите и правилни начини за това е масов спорт за деца и юноши. Спортът дава възможност на всеки да се реализира в живота и обществото. Също така е най-евтината инвестиция в нашето здраве, както и освобождава от агресията, с която е изпълнено нашето ежедневие.

– В каква степен добре стикованият екип е гаранция за ефективна работа?
– Вярно е, че всеки човек вярва преди всичко на себе си, аз вярвам повече на натрупания опит, който ми позволява обективен анализ и действени решения. Работата ми като треньор на националния тим на България по кикбокс ме убеди, че екипът от хора с нужния професионален опит и знания, способен да поема отговорности да взема адекватни решения, работещ активно и довеждащ нещата до край, е от решаващо значение. Мисля, че както в спорта, така и в политиката, синхронът и професионалните умения на членовете на правилно стикования екип е гаранция за качествена и ефективна работа.

– Какви са потребностите на съгражданите ви, които ще са основни приоритети за вас в предстоящия мандат?
Спорт и култура, като под това разбирам младежки дейности и спорт; масов и професионален спорт, спортни програми и дейности за възпитание, адаптиране и социализиране на малцинствата и проблемни деца, работа с проблемни и агресивни деца, младежи, работа с малцинства, социализиране реализация и приобщаване чрез спорт, образование и култура.
Работа с хора от всички възрастови групи, обучение, бойни спортове и обучение теоретично и практическо, за действие в екстремални и кризисни ситуации, общо физическа подготовка, физическа култура, спорт,
работа и подпомагане на състезатели на аматьорско и професионално ниво.

– Какви конкретни ангажименти смятате за личен приоритет?
– В напреднала фаза е осъществяването на мой личен проект – откриването на две напълно оборудвани зали за бойни изкуства/кикбокс, муай тай, ММА, карате, граплинг, джудо, самбо в квартал „Аспарухово“ и в центъра под Колхозен пазар. С което ще допринесем за възможността на всички деца, младежи и желаещи да практикуват бойни спортове, като масов спорт, любители, аматьори и професионалисти.

Share

СДС в Приморски с 8 представители в синята листа

По предложение на районната организация на СДС в район „Приморски” са включени 8 техни представители в синята листа за общински съветници. Списъкът води Юрий Колев, член на СДС от 1990 г., член на Националния съвет и областен секретар на СДС-Варна . Работи в сферата на небанковите финансови услуги като независим. Бил е директор маркетинг и продажби на общинско търговско дружество. 

Представител на лекарското съсловие е д-р Людмил Цветков, дългогодишен асистент в Медицинския университет. Зад гърба си д-р Цветков има опит като общински съветник и зам.-кмет на община Варна. Автор е на учебни програми за нови професии и специалности в Медицински колеж и Център за професионално обучение – Варна, а в момента е управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски“ – кв. Аспарухово, Варна. Красимир Димитров е зам.-председател на районната организация, по образование е инженер, частен бизнес.


Свилен Христов е главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Гергана“. Докторант в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Христов е дъблоко свързан със съхранението и популяризирането на фолклорното танцово изкуство. Димитър Димитров е икономист кариерата му започва във „Финансов контрол”. След първоначалният опит натрупан в сферата преминава в частния сектор. Има бизнес, свързан с автомобилен транспорт и ремонт на автомобили. Ръководи сервиз за автомобили и представителство за търговия на едро с известни марки масла и гуми. 

Иван Желев е с техническо образование, но с рядка професия – работи като шивач повече от 25 години, занаят, който е наследил от баща си. В ателието осигурява работа на още 7 човека. Баща му е един от първите членове на СДС, а Иван Желев продължава традицията. Гошо Танчев е икономист, работил е в редица предприятия като главен счетоводител, бил е главен счетоводител и на община Аврен. Неделчо Цанев е доайенът на варненската организация, след 9 месеца ще навърши 90 години.

Ваня Аврамова е специалист „Социални дейности и консултиране“, има магистратура по психология. Специализирала е кризисна интервенция при лица, преживели домашно насилие и трафик на хора, кризисно консултиране за деца, арт педагогика, проективна психодиагностика, социални услуги за деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания.

Заместник председател на дружеството на БЧК в район “Владислав Варненчик“. Автор на научни изследвания и доклади. Участник в национални и международни научни конференции. Работи в център за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и трафик на хора.

Share

Александър Йорданов:Млъкнете, фарисеи! Аз съм от СДС!

Като евродепутат от СДС, а и като политик, участвал в създаването на тази политическа сила преди 30 години, не ми е безразлично докъде може да стигне в коварната си злоба и арогантност към нас т.нар. Демократична България. Това, че са се вманиачили, че само те са демократите в България, е добре известно. Това, че не са те демократите в България пък е повече от ясно. И не само заради червените семейни биографии на мнозина от тях. А защото демократите по принцип са хора диалогични, които могат да обединяват, да подават ръка за единодействие и разбирателство. А от Демократична България това не го могат. И не го желаят.

Антидемократите имат много лица и превъплащения. В предаването „Референдум“ на БНТ атакистът Сидеров ругаеше като каруцар своите довчерашни партньори от ВМРО, макар именно с гласовете на техни избиратели той да е днес в парламента. Атанасов и Иванов от Демократична България вършат същото с претенцията, че го правят подлярски интелигентно. Те пишат донос, с който искат да спрат участието на представител на СДС в предаването „Панорама“ на БНТ. „Аргументите“ им са като „слънце“ – дребнаво интригантство. Те смятат, че СДС им е политически противник и затова още през пролетта отказаха предложението ни за създаване на широка демократична коалиция, която днес би имала поне трима евродепутати. Тоест, поне толкова колкото има ДПС. Или поне двама – колкото има ВМРО. Предложение за такова обединение тогава направи не само СДС, но и гражданската организация Атлантически съвет на България. Тази идея лансира и БЗНС с лидер Николай Ненчев, а така също и партията ДОСТ. След катастрофата на парламентарните избори, това бе напълно демократично и логично. Тогава от Демократична България отхвърлиха предложението на СДС, не удостоиха с внимание и АСБ. Заявиха, че са си самодостатъчни, че коалицията им е „завършена“ и дори „съвършенна“. Крайният резултат на европейските избори бе, че цялата „огромна“ коалиция Демократична България има всичко на всичко един евродепутат, т.е. толкова, колкото има и „несъществуващият „, според тях, Съюз на демократичните сили. В такива случаи нашият умен народ казва: напънала са планината и родила мишка. Но пък аз съм радостен, като виждам Радан Кънев да заседава заедно с мен в една парламентарна група – тази на Европейската народна партия. От време навреме разменяме по някоя приказка, като не изключвам да имаме дори общи инициативи. Що е време – пред нас е. Следващият месец, например, заедно ще бъдем на конгрес на ЕНП в Загреб. Заедно ще гласуваме. И така ще е, независимо от деликатната ситуация в която се намира Радан. А е деликатна тя, защото бидейки в дясната Европейска народна партия, където членуват ГЕРБ, СДС и ДСБ, Радан Кънев в същото време трябва да отстоява и вижданията на онези свои избиратели, които се определят като зелени или такива за които „няма ляво и няма дясно“. Иначе кабинетите ни в Брюксел са кажи речи през една врата, един до друг, в един коридор.

Основна ценност на дясното е разбирателството, добротворството и солидарността. Дясното винаги протяга ръка за единодействие, а лявото е това, което винаги отблъсква. Дясното често изпитва съмнения в собствената си правота, колебае се, търси съвет, намира компромисно решение, но има важна мисия – да не допуска до властта левите партии. В български условия това означава десните партии да водят такава политика, че да не допускат до властта БСП – нито на местно, нито на национално равнище. Лявото политическо поведение е от край до край решително. Там често се действа без да се мисли. Но лява или дясна е тогава мисълта на лидерите на Демократична България, кагото са решили да попречат на представител на СДС да участва в „Пнорама“? Нямам представа кой от СДС е трябвало да участва в това предаване, но съм сигурен, че който и да е той, в него би защитил демократични позиции. А каква по-демократична позиция преди местните избори, освен позицията ние, демократите, да се противопоставим на амбициите на БСП да вземе кметското място в столицата, след като спечели президентския пост. Какво лошо би имало, ако от телевизионния екран и СДС, и Демократична България, и ГЕРБ, защитават тази позиция? Или от Демократична България не мислят така? Не мога да повярвам, че са толкова отнесени от нарцистичния вихър, та живеят с илюзията, че като отстранят СДС от екрана на БНТ и автоматично техният кандидат за кмет ще бие като резултат световният рекорд на Стефка Костадинова.

Но пиша тези редове, не защото си нямам работа, а защото в подличкото си дело срещу СДС т.нар. Демократична България е намесила и моето име, твърдейки че аз не съм евродепутат от СДС, а от ГЕРБ. То бива, бива, ама чак толкова фантазия не бива. Подкарали са я по македонски. Така и днешите македонци твърдят, че всички онези българи от Македония, които приживе многократно са се самоопределяли като българи, не са българи, а македонци. И какво като твърдят? Няма начин Гоце Делчев да стане македонец в смисъла, който днес в Скопие влагат в това понятие. Нито Кирил Пейчинович, нито Григор Пърличев, нито братята Миладинови ще се откажат от българския си род, име и език, за да угодят на скопската политическа конюктура.

Затова е логично, че в своя отговор ръководството на СДС е попитало реторично: „нима има човек в България, който да не знае, че Александър Йорданов е от СДС?“ Но защо от България? Нека всеки, който се интересува от този въпрос да влезе в официалната страница на Европарламента и там черно на бяло, придружено с моя цветна снимка, ще прочете написаното, а именно, че аз съм евродепутат от Съюза на демократичните сили. Вярно, написано е на английски, но не вярвам това да е объркало „демократичните“ ни приятели от Демократична България.

Демократите знаят, особено десните, че до целта не отвежда един единствен път. Само комунистите мислеха, че „един е пътят, два пътя няма“. И в името на този единствен път и на ръководната роля на своята партия, те унижаваха и съсипваха България. Всезнайковците от партийната тройка Демократична България, също гонят един единствен път. А той все така се вие в далечината. Ясно е, че сговорна дружина планина повдига и дълъг път изминава. Но когато не е сговорна, какво се случва? Крета, обикаля около парламента, не може до властта да стигне, за да помогне на България. Защото опозиция, особено пък извънпарламентарна, какъвто е случаят в момента и с Демократична България, но и със СДС за съжаление, държава не оправя, справедливост не създава. Защото нито закон може да приеме, нито закон може да отмени.

В интервю преди няколко дни бившият успешен финансов министър в управлението на наистина обединените демократични сили в периода 1997-2001 г. Муравей Радев, лидер днес на Българския демократически форум, сподели тревогата си, че атаката на тези местни избори срещу ГЕРБ, а аз бих добавил и срещу СДС, цели да върне на власт БСП. Атаката е главно в София, където са издигнати рояк от кандидати с една единствена цел – да разсеят гласовете на демократичната общност и така да изпратят кандидатката на БСП Мая Манолова на балотаж. А там вече, кой как ще гласува – тъмна Индия. Затова и Муравей Радев с право задава въпрос на т.нар. Демократична България:

„Защо, колеги от „Демократична България“, спирате след лозунга „Да свалим ГЕРБ от власт и да сменим модела“? Защо не продължите и не кажете какво следва след това? Не казвате, защото знаете, че естественото продължение ще бъде „и да доведем БСП“. Колкото до смяната на модела – не вие ще го смените, а БСП, която ще върнете във властта. А моделът на БСП е печално известен. Колкото пъти е бил прилаган, толкова национални катастрофи е причинил. Това ли искате?“

Истината е, че от Демократична България не знаят какво искат щом са стигнали дотам да пишат доноси. А аз съм си от СДС. Впрочем, добре е да се знае, че СДС е първата партия от България член на Европейската народна партия. Две от трите партии съставящи коалицията Демократична България не членуват в Европейската народна партия. Ситуацията е странна до нелогичност. Но е артистична, спор няма.

Ще приема, че т.нар. Демократична България има право да се перчи и пъчи в българското политическо пространство, когато социолозите информират, че тя е в състояние да победи на избори. Не да вкара някой и друг депутат в парламента, а да победи. Но съм убеден, че с дребните и ситни номерца, които подличко врътка, това няма да стане нито скоро, нито в обозримо бъдеще. Избори така не се печелят. След парламентарните избори, когато ДСБ не успя да влезе в парламента, Радан Кънев си подаде оставката като председател на партията. Как ще бъде сега, след местните избори, с днешните лидери на т.нар. Демократична България? Очаквам те поне да се извинят на СДС за гадния ченгеджийски номер, който са приложили, тласкани от мерака си да дадат още един шанс на БСП. Не може така. Не трябва да е така. А и както посочих: в Брюксел не е така.

*Текстът е публикуван на фейсбук страницата на автора

Share

СДС-„Одесос” с 8 представители в листата

Районната организация на СДС в „Одесос” е номинирала 8 свои представители в синята листа за общински съветници във Варна.
Илия Кафалийски е доайенът на групата, инженер по образование. Той има зад гърба си два мандата като общински съветник и е зам.- кмет в район „Приморски”. Следва Албена Димова, завършила е филология и журналистика.Председател на УС на „Алтруист”.

Веселин Василев е секретар на СДС-Варна, с дълъг административен опит в различни общински структури, спортен деятел с авторитет в спортната общественост. Стефан Вътов е инженер по образование, с дългогодишен опит като административен ръководител – директор на ТЕЦ Девня, зам.-директор на ДКС ЕААД управленски опит в предпирятие от общинската икономика.

Веселина Тодорова е юрист, главен юрист-консулт в общинска фирма. Иван Иванов с професионален опит в областта на търговията и услугите. Велико Драганов е следващата номинация на на „Одесос”, дългогодишен опит в „Градски транспорт” Варна, работи в агенцията по заетостта във Варна.

Щабът на районната организация на СДС-Одесос е в централата на синята партия на бул. „Княз Борис” 43.

Share

„Владиславово” номинира 6-ма в листата на СДС

По предложение на районната организация на СДС във „Владислав Варненчик” има 6 техни представители в синята листа за общински съветници. На трета позиция е Валентин Станев, член на НИС на СДС, който има зад гърба си два мандата като общински съветник. Антон Чанев е член на НС и зам.-председател на СДС-Варна, той е и лидер на районната организация.

Друго име е Христофор Христов, той е завършил мениджмънт и педагогика, представител е на туристическия бранш. Кристиян Янакиев е студент във варненския ТУ, сайт мениджър. Александър Игнатов представлява аграрния сектор като земеделски производител земеделие.

Районът има свое представителство и в гражданската квота в листата на СДС-Варна за общински съветници. Това е Станислав Бахчеванов с дипломи от НСА и ВСУ, председател и треньор на СК „Йорк“, той е новият селекционер по кикбокс към Българска конфедерация по кикбокс и муай тай.

Предизборният щаб на СДС във „Вл. Варненчик” е в търговския комплекс пред бл. 7, до автобусната спирка на пазара.

Share

СДС в Младост номинира 7 кандидати за общински съветници

По предложение на районната организация на СДС в „Младост” синята листа за общински съветници във Варна включва 7 представители на района. Списъкът на „Младост” води Желез Железов, областен председател на СДС. Той има зад гърба си мандат като общински съветник и актив като районен зам.-кмет. 

Светлана Иванова е матистър по мениджмънт в туризма, учител по професионална подготовка в Професионална гимназия по туризъм. Следва Тодор Златев, предприемач в областта на строителството.

 Владимир Христов е магистър по корпоративен маркетинг, работи в частна фирма, която реализира проекти с европейско финансиране. Златин Ангелов е с опит в сферата на мрежовия маркетинг, в момента работи в застрахователния бранш.

Илияна Кръстева с икономическо образование, също има стаж като общински съветник. Бирсен Насъф е филолог по образование, чиито професионален опит е в социалната сфера в центрове за обществена подкрепа и за работа с деца от уязвими социални групи.

Share

СДС-Варна, официално представи листата си за общински съветници /ВИДЕО/

Със специално видеообръщение към варненци председателят на СДС-Варна, д-р Янко Станев официално представи листата на синята партия. Той изтъкна, че според политическите приоритети, приети от СДС-Варна, сред кандидатите за общински съветници има:
8 специалисти в социалната сфера,
6-ма са в икономика и финанси,
5-ма в образование,
8 в спорт и младежки дейности,
3 експерти по инженерна инфраструктура
2- областта на туризма.

Д-р Станев подчерта постиженията на съветниците от СДС в досегашния състав на Общинския съвет и ПРИОРИТЕТИТЕ за следващия мандат.

Share

Сайтът използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките

Политика относно "бисквитките" ("cookies")
Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как използваме Cookies и подобни на тях файлове и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваме Cookies?
Използваме Cookies в сайта, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено.
Подобряване на сайта
Тези Cookies ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най- персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании.

Как мога да управлявам Cookies? Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране.

Различните браузъри използват различни
начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.
Колко време пазим информацията? Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на e-mail:
office@sdsvarna.net,Адрес:Варна, бул. "Княз Борис I" 46,Тел:052 600 665

Затвори