Доц. д-р инж. Медиха Хамза взе участие с доклад в XVII Международна конференция ЕЛМА

Участие в XVII Международна конференция „ЕЛМА“ взе кандидатът за народен представител от СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС доц. д-р инж. Медиха Хамза. Събитието се провежда от 1 до 4 юли 2021 г. Началото е поставено през 1975 г. във Варна.

Първоначално конференцията е фокусирана върху електрическите машини, но с годините се обогатява и в момента обхваща всички аспекти на съвременното електроинженерство. Основната цел на ELMA 2021 е да даде възможност на академичната общност, учени, инженери, докторанти, производители и потребители да обсъждат и обменят информация за резултатите от техните теоретични и експериментални изследвания, използването на нови материали и приложението на нови технологии в областта на електрическите машини, задвижванията, силовата електроника и енергийните системи.

В конференцията доц. Хамза участва с доклад на тема „Изследване на повреди и прекъсвания на електроснабдяването в разпределителните мрежи.“
По думите ѝ, резултатите от нейните изследвания биха повишили качеството на предоставената електрическа енергия и услуга и биха намалили загубите от недоставената енергия на електроразпределителните дружества. 

„Пандемията промени начина на участие и повечето конференции вече се провеждат онлайн. Освен промяната на формата, се наблюдава тенденция на повишаване на таксата за правоучастие, което затруднява и влияе до голяма степен на броя участници. Трябва да се работи по посока на редуциране на тези препятствия, за да могат все повече учени да взимат участие в такива форуми“, коментира доц. Хамза.

Тя допълни, че висшите учебни заведения получават финансиране на база брой обучавани студенти и оценяването спрямо рейтинговата система. Показателите от научните публикации и проекти са част от нея. Затова, по думите и, е важно за всеки ВУЗ да се развиват кадрите му в посока научни изследвания, анализи и проекти.

Share

Доц. д-р инж. Медиха Хамза разговаря със земеделски производители в Провадия

Кандидът за депутат на СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС сподели с участници в изложението идеите, които партията се ангажира да защитава в новия парламент

Вчера кандидатът на СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС доц. д-р инж. Медиха Хамза и общинският съветник от СДС-Провадия и председател на местната структура, Коста Владимиров, посетиха община Провадия. Те разговаряха с участници в изложение на производители и занаятчии, което е в рамките на проекта СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Проектът се изпълнява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. В инициативата участват  производители и занаятчии от трите общини – Ветрино, Вълчи дол и Провадия. Кметът на община Провадия инж. Жоро Илчев, който придружи гостите от Варна, е сред основните участници и организатори на мероприятието.

„Опитахме ненадминатото българско сирене, купихме си, за да подпомогнем труда на производители, и се насладихме на невероятната атмосфера на изложението. Успешната реализация на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия ще окаже положително влияние в развитието на общата територия, както и в решаването на конкретни проблеми на производителите и занаятчиите“, сподели доц. д-р инж. Медиха Хамза.

Тя допълни, че един от многото ангажименти, които СДС поема, е в новия парламент да отстоява каузата за финансова децентрализация на общините и оставяне на 25% от корпоративния данък печалба на фирмите, осъществяващи своята дейност в съответната община, съответно и от данък общ доход на всички, заети в рамките на общината.

Синята партия ще работи и за облекчаване условията за коопериране на малките земеделски производители за по-пълно ползване на европейски субсидии.

Една от идеите на СДС е да се създаде работещ Гаранционен фонд в земеделието, като се намали размера на банковата гаранция при субсидиране на проекти.

Share

Доц. д-р инж. Медиха Хамза дари книги на читалището в с. Слънчево, община Аксаково

След засаждането на дръвчета в с. Слънчево, кандидатът на СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС отново посети китното селце, за да изпълни поетото по-рано обещание – да дари книги за новата библиотека към Народно читалище „Учител“.

Там тя се срещна с новоизбрания кмет на с. Слънчево Красимир Михалев и представители на читалището.

 Доц. д-р инж. Медиха Хамза сподели, че хората, които са я посрещнали са слънчеви, усмихнати и много сърдечни. По време на разговорите, които е провела с местните хора, е станало ясно, че като най-наболял проблем те виждат липсата на детска градина в селото. По думите на доц. Хамза, в Слънчево живеят около 20 млади семейства, а броят на новодишлите расте всеки ден.

„Забелязва се тенденция младите хора да се завръщат по малките населени места, което изключително много ме радва“, сподели още доц. Хамза. Тя допълни, че точно завърналите се млади хора дават нов живот на тези места и е нужно да се осигури среда, която да привлече и други, като например се осигурят детски градини за местата, където живеят много млади хора.

„В село Слънчево наистина слънцето е навсякъде. Слънчеви, усмихнати, сърдечни и трудолюбиви хора. Посрещнаха ни в читалището. Още с влизането погледът ми се прикова на китно битово кътче. Уникалната българска носия, стъкменото огнище и подредената вечеря те пренасят във времето на ритуалната вечеря в един български дом.

„Дарихме книги за новата библиотека, както бяхме обещали при предишното ни посещение. Новата придобивка на читалището, хората са си подредили и с помощта на кмета на селото. Красивите градинки, грижливо поддържани от местните хора и кмета Красимир Михалев. Споделят с усмивка, че има над 20 млади семейства, които дават нов живот на малкото и пъстро селце.“

„Усеща се нуждата от детска градина и това, като че ли се оказва проблем в малките населени места напоследък. Щастлива съм, че продължава тенденцията на завръщане на младите хора по малките населени места“, сподели кандидатът на СДС-Варна в коалицията ГЕРБ -СДС.

Share

Доц. Медиха Хамза: България е в челните места по развитие на СПА туризма

„Много малко са страните в Европа, които могат да конкурират България в областта на СПА, балнео и уелнес туризма. С нейното изобилие и многообразие от термоминерални води и калолечебни находища, тя заема едно от челните места в този вид туризъм. Страната ни е богата на минерални води“, сподели за медията ни доц.д-р инж. Медиха Хамза, кандидат за народен представител от СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС.

И допълни: „Климатът на страната е изключително благоприятен в сравнение с този на традиционните дестинации на балнеотуризма от Западна Европа и Средиземноморието.“

Според нея това, заедно с наличието на голямото разнообразие на билки и растения за нуждите на арома- и фитотерапията, дава възможност за целогодишно посещение на страната, ефективно лечение и профилактика на множество заболявания или просто създава отлични условия за отдих.

„Страната ни е известна с висококвалифицирания си персонал. В медицинските университети се обучават специалисти в тази сфера на много високо ниво. За да успеем да запазим и дори надградим нивото на професионализъм, са нужни инвестиции и реализация, за да запазим кадрите си, както и достойни за квалифицирания труд възнаграждения“, поясни преподавателят в медицинския университет във Варна.

Тя допълни още, че България разполага с отлични възможности за настаняване и разнообразни програми и услуги. Но има и какво да се желае по отношение на културата на обслужване, модернизацията на базите и опазването на естествените природни дадености.

По думите и, всичко това може и често е съчетано с различни туристически програми, представящи културното наследство, традиционната кухня или фолклора и традициите на България.

„По време на пандемията от COVID-19 туризмът бе един от секторите, който пострада най-много от невъзможността да работи. Като мярка след отпадането на всички ограничения, смятам, че има възможности да се помогне на балнео и уелнес туризма. Един такъв инструмент би могъл да бъде хората, които са преболедували тежко коронавирус инфекцията, да бъдат насочвани за рехабилитация и възстановяване след тежкия вирус, сподели още доц. Хамза

Природните богатства на България имат голям потенциал да се превърнат във водещ механизъм за реализиране на един успешен СПА туризъм в четири сезона.

Share

Доц. Медиха Хамза: Читалищата са онази светиня, с която сме уникални пред света

Ролята на читалищата в България е да съхраняват националното и културно наследство и родова памет, да работят за културното и духовно благополучие на местната общност, да бъдат посредник в в гражданското общество и да работят за неговото изгражданеи развитие. 

Друга тяхна роля е да привличат обществено ангажирани хора от всяка възраст, като им създава благоприятна среда за културни, творчески и образователни изяви.
Варна е богата на читалищна дейност. На територията и има 24 читалищни структури, а началото на дейността в България е положено през 1856 г. 

Доц. Д-р инж. Медиха Хамза се срещна с представители на две читалища във Варна – Народно читалище „Отец Паисий“ и Народно читалище „Просвета-1927“. 
По време на работните срещи, се обсъдиха дейностите, проблемите, потенциала и модернизацията на читалищата, както и популяризирането на дейността. 
Сред главните проблеми, за които споделиха бе финансирането, което е крайно недостатъчно за покриване на всички разходи и ремонтни дейности по базите, реквизит, костюми и др. и всичко нужно за развиването на дейността. То е на принципа – субсидия на база субсидирана численост.

Относно проектното финансиране,  читалищата все още нямат широк достъп до проекти и програми, а и не навсякъде имат кадрова готовност да пишат и работят по проекти. Затова, според тях подпомагането, а не изцяло дотиране от държавата и задължително от общината, трябва да е приоритет в работата им. Това особено важи за Варна по две причини- Варна е изключително богата на  професионални културни институти и на културни събития, които обаче не винаги стигат до варненци след Аспарухов мост. 

Коментира се и темата за концертните и масовите изяви. 
През 2014 -2015г. доц. Д-р инж. Медиха Хамза е председател на ПК“Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет-Варна. Тя внася предложение за изграждането на открити сцени към читалищата във всеки район на Варна. Според предложението сцените ще бъдат пригодени и за хора с увреждания, за да могат да участват  безпрепятствено в изяви.

По думите и, читалищата имат нужда да привличат хора към дейността, нещо повече – да имат възможност за провеждане на различни концертни и други мероприятия в районите, а не само в центъра на града. 
Модерната библиотека трябва да е функционална и адаптивна. За да бъде търсена една библиотека, трябва екипът и да е запознат с новостите в професионалната сфера, да се прилагат иновации и атрактивност в библиотечното обслужване. В съвременното общество, библиотеките вече имат ролята и на информационни центрове.

Затова модернизацията на всички читалищни структури са крайно необходими, споделиха още на срещата представителите на двете читалища. Нужни са колективни усилия да се запазят тези храмове на българската култура, духовно и творческо развитие. Те са дом и на българския фолклор, на първото участие на сцена на всяко дете, и трябва да бъдат приоритет за държавата.

Share

Доц. Медиха Хамза: Българският фолклор трябва да бъде финансиран и ревниво пазен

Доц. д-р инж. Медиха Хамза се срещна днес с хореографи в Народно читалище “Отец Паисий“ във Варна.
На срещата бяха дискутирани няколко теми свързани със съхранението и развитието на българския фолклор.

Бяха изказани мнения за това, че държавата трябва да запази фолклора и да бъде достойно финансиран, за да представя уникалните народни песни и танци по света, както е в някои държави в Европа, където е направено всичко, за да се запази изкуството, бита и културата.

Според хореографите фолклорът би могъл да бъде определен като национално културно богатство и да бъде защитен. Това да бъде като постоянен инструмент за регулярно финансиране, като по този начин се осигури една спокойна среда и сигурност за хората, които съхраняват безценните български танци на добра воля. 

Акцентите в разговоря бяха свързани с осигуряване на подходяща база, традиционни костюми и възможностите за реализация на младите хора, които искат професионално да се занимават и реализират с фолклора ни. Изтъкна се необходимостта от промени в законодателната уредба и по специално в Закона за културното наследство. И по-специално фокусът да бъде върху инструментите за финансиране.
Доц. Хамза от своя страна предложи да се потърси съдействие и през местния бюджет за осигуряване на дофинасирането на детските фолклорни състави чрез читалищата от бюджета на общините. По време на дискусията се обсъди и проектното финансиране, но по думите на хореографите, това става много трудно. 

„Изконните български традиции ни правят уникални като култура и определят като народ. Изключително съм щастлива, че през последните години младите хора, а и не само те, все повече обръщат поглед към българските фолклорни песни и танци. Държавата, обаче, трябва да гледа в същата посока, за да се съхрани любовта към българщината и да се предаде нататък в поколенията“, категорична бе кандидатът за народен представител.

Share

Доц. Медиха Хамза : През втората година от майчинството да се получава 80% от възнаграждението

„Децата са нашето бъдеще. В народопсихологията ни е заложено да сме родители и отговорни към децата ни.  Затова и СДС ще работи за това през втората година от майчинството паричното обезщетение да се определя в размер на 80% от брутното трудово възнаграждение през последните 24 месеца, за запазване на размера на вноските за пенсия и здраве, за отмяна на задължението първите 3 дни от болничните да се плащат от работодателя.“
Това коментира за медията ни кандидатът за народен представител от СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС доц. д-р инж. Медиха Хамза. 
Като дясна партия СДС поставя в програмата си високи и амбициозни цели.
Тя допълни, че реформите винаги носят негативи на политически отговорните, но няма как да съществуват добрите практики без реформи.

Така и сега – всичко, което ще отстояваме е разписано в нашата програма, и е реално изпълнимо. Нещо повече – полезно е за хората и за бизнеса.  
Основната цел на синята партия е повишаването на доходите на българските граждани, подобряване на икономическата среда.

Акценти в мерките, които предлага СДС в програмата си, са намаляване на данък дивидент от 5% на 2% и на корпоративния данък печалба от 15% на 12%, увеличаване на прага за регистрация по  ДДС от 50хил. лв. на 100хил. лв., както и да се запази възможността за доброволна регистрация под прага.

Share

Доц. Хамза: Социалните работници и всички в сектора заслужават достойно възнаграждение

Социалните работници и всички в сектора заслужават достойно възнаграждение. Това заяви доц. Д-р инж. Медиха Хамза след като взе участие в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“, организиран от НАСО. 

Основната цел на събитията е да се даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темите за подкрепата и развитието на социалната икономика, социалните услуги и заетостта за хората с увреждания и влиянието им за по-добрия им живот.

На днешния, последен ден от форума, се обсъдиха много важни за сектора теми, а именно социалните услуги в условията на пандемия, новият закон и нормативни документи  за социалните услуги.

Доц. Хамза коментира, че е изключително важно  законодателството в сферата на социалната дейност да бъде в полза на потребителите и хората, които работят пряко в тази сфера. Според нея трябва с по ускорени темпове да се премине към дигитализация, която да намали натиска от попълване на всякакви по вид документи от страна на заетите хора в социалната сфера и да може да се освободи ресурс и време за  нови идеи и непосредствена работа с потребителите.

Доц. Хамза обърна внимание и на заплащането на труда в този сектор. По думите и, хората работещи в тази така важна за обществото ни социална сфера получават крайно ниско заплащане, а трудът им е достоен. 
Тя не забрави да спомене и всеотдайността на хората в социалната работа. Освен достойна, социалната дейност е и много тежка и отговорна. „По време на пандемията, службите заангажирани в социалната сфера, социалните работници и доброволци, както и лекарите работиха на първа линия. Искам искрено да изкажа благодарността си към тези хора, които не пожалиха труд и енергия  и помогнаха на толкова много съдби“, добави доц. д-р инж. Медиха Хамза.

Share

Доц. Медиха Хамза: Професионалното образование е много необходимо и важно за икономиката ни

Професионалното образование в системата е много необходимо и важно, заяви за медията ни доц. д-р инж. Медиха Хамза, кандидат за народен представител от СДС-Варна в коалицията ГЕРБ-СДС.

Тя поясни, че липсата на обучени кадри в много от производствените сектори създават затруднения на предприятията в различни отрасли. От години се наблюдава проблем с набирането на кадри, завършили средното си образование в различни професионални направления. От друга страна това създава и затруднения в сферата на висшето образование. Безспорно е факт, че през последните години интереса към техническото образование сред младите хора е намалял. С приоритет сред тях е образованието насочено към IT сектора.

Въпросите обаче, които остават са как да имаме подготвени кадри с професионално образование, как да имаме учители и преподаватели, по какъв начин предприятията в отделните отрасли могат да бъдат в помощ на професионалното образование?

Кандидатът за депутат на СДС-Варна проведе on-line анкетно проучване сред 122 лица, с няколко въпроса по темата за професионалното обучение.

Според резултатите от запитването 62,3 % от участниците смятат, че настоящото образование не дава големи шансове за успешна реализация на младите хора.

На въпрос свързан с необходимо ли е да се разшири мрежата от професионални училища, 86,9 % от анкетираните са отговорили с да.

Към анкетираните е зададен и въпроса – В кои сектори смятате, че е необходимо да се разшири системата на професионалното образование?

Получените отговори показват, че анкетираните виждат необходимостта от разширяване на професионалното образование в не един и два отрасъла.

На въпросите свързани с необходимостта от разширяване на практическата подготовка и участието на бизнеса при професионалната подготовка на кадрите, то 97,5 % от анкетираните са на мнение, че е необходимо.

Като добър пример тя посочи СУ “Васил Левски“ гр. Девня. Там се обучават ученици в специалности „Автоматизация на непрекъснати производства“ и „Електрообзавеждане на производството“. Кадри с такова образование са необходими за „Агрополихим“АД, „Девня Цимент“АД и „Солвей Соди“АД. Те от своя страна подпомагат процеса на обучение като са поели ангажимент за изнесено практическо обучение на територията на заводите „Агрополихим“АД, „Девня Цимент“АД и „Солвей Соди“АД, както и да осигуряват работното облекло и ръководители за всяка група. Община Девня също активно участва в този процес като осигурява ежеседмичен транспорт.

Доц. Медиха Хамза е посещавала училището и смята, че симбиозата училище – бизнес – община е добрият пример, който трябва да се следва за едно по-добро професионално образование на българските деца.

Подробни резултати от анкетното проучване очаквайте на страницата на доц. Хамза.


Share

Доц. Медиха Хамза: 19 юни 2014 г. е ден, който никога няма да забравя

Днес се навърщват 7 години от опустошителното наводнение в Аспарухово, което уби 13 души и остави десетки без дом.

Разказ от първо лице на доц. Д-р инж. Медиха Хамза за ужаса, вярата и надеждата

„19 юни 2014 година е ден, който никога няма да забравя. От няколко дни във Варна е много дъждовно и мрачно и прилича на времето през 2014 г. В съзнанието ми са запечатани първите часове от трагедията в моя роден квартал. Поройният дъжд, мрачното и тъмно небе. След миг, сякаш небето се отвори и стовари тонове вода върху квартала и срина живота на много мои съкварталци.

По ул. Кирил и Методий водата носеше маси, столове, опаковани в найлон дивани и мебели от магазина за мебели на улицата. Пълна разруха.

Последващото спиране на електрозахранването в целия район, завърши картината и настъпи ужаса.

Малко бяха улиците в квартала, през които човек можеше да мине, без да пресича реки от вода, която не спираше и не спираше да приижда.

Хората се прибираха от работа, беше около 19:00ч. Бяха опънали въже през ул „Балкапан“, за да могат тези, които се прибират в квартала да я преминат без да ги отнесе неспиращата вода. Няма да забравя намачканите автомобили, качени един върху друг, като детски играчки. Колата, забита в дървото пред градинката на блока на улицата. Бременната жена, която стоеше във возилото и не можеше да излезе.

Първите съкварталци, които излязоха да помагат на хората. Екипите на Спеша помощ, на Пожарна безопасност, Гражданска защита, с чиято помощ да стигнахме до къща зад блока на ул. „Балкапан“, за да помогнем на хората да излязат. Липсващите шахти по улиците, блоковете асфалт, които водата бе изтръгнала. Детските колички, бойлери, легла, гуми, контейнери, покъщнина и какво ли още не.

Ужасът, изписан в очите на хората. Стана ясно и, че има жертви. Удавени и изчезнали хора. Деца…

И това е част от картината в квартала ми.

Ако трябва да я опиша с цветове, то те ще бъдат черно, мрачно и сиво.

Помня убийствената тишина…

Истината дойде с утрото, когато слънцето показа на хората истинския ужас. Животът им бе отмит от водата и им остави само тонове кал. Хората събираха парчетата, останали от житието им до вчера.

След ужаса, дойде и надеждата. Надежда и вяра защото в помощ ни се притекоха доброволци. Хора с големи сърца, които не се поколебаха да изхвърлят кал с дни от домовете и улиците. Фирмите, които се включиха в почистването, в доставката на храна и вода за доброволците и пострадалите. Даже и предоставянето на храна за бебета и малки деца.

Последваха дни на чистене, чистене и пак чистене. На прах, който ни обгръщаше отвсякъде и трудно дишахме когато времето се затопли.

Но всички бяхме заедно. Кофата, лопатата и ботушите се превърнаха в символ на единството.

Поклон пред загиналите, поклон пред делото на онези непознати хора с кални лица, които седмици наред ринаха кал и дадоха новия старт на Аспарухово.

Днес е и Задушница, почитаме починалите си близки. Нека почетем и жертвите на потопа и си спомним за тях.

Share

Сайтът използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките

Политика относно "бисквитките" ("cookies")
Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как използваме Cookies и подобни на тях файлове и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваме Cookies?
Използваме Cookies в сайта, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено.
Подобряване на сайта
Тези Cookies ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най- персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании.

Как мога да управлявам Cookies? Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране.

Различните браузъри използват различни
начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.
Колко време пазим информацията? Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на e-mail:
office@sdsvarna.net,Адрес:Варна, бул. "Княз Борис I" 46,Тел:052 600 665

Затвори